JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Henter fram det gode, gamle fagforeningsarbeidet

NY BOK OM ORGANISERING:

Henter fram det gode, gamle fagforeningsarbeidet

TILBAKE TIL RØTTENE: Fagbevegelsen har blitt for profesjonalisert, ifølge Hjort. Nå er det på tide å gjøre mer  av det klassiske fagforenings- arbeidet ute på arbeids- plassene, mener han.

TILBAKE TIL RØTTENE: Fagbevegelsen har blitt for profesjonalisert, ifølge Hjort. Nå er det på tide å gjøre mer av det klassiske fagforenings- arbeidet ute på arbeids- plassene, mener han.

Sissel M. Rasmussen. Maleri: Sonja Krohn: Oppsigelsen © Sonja Krohn/BONO 2023

Han vil flytte arbeidskampen fra forbundskontorene og ut på arbeidsplassene igjen. Nå er boka til danske Esben Nöel Hjort oversatt til norsk.

Da mormoren til Esben Nöel Hjort var ung og aktiv i fagforeningen, gikk hun fra arbeidsplass til arbeidsplass. Hun banket på dører og kom i snakk med arbeidsfolk om jobbhverdagen deres. Sånt må tillitsvalgte og organisasjonsarbeidere i dagens fagbevegelse gjøre mer av, mener den danske forfatteren.

– Ikke fordi vi skal skru tiden tilbake. For vi har gjort alle mulige andre gode ting, også. Men vi har glemt fellesskapsdelen, sier Hjort til LO-Aktuelt.

Han har lang erfaring med skolering av tillitsvalgte, aktivister og ansatte i dansk fagbevegelse. Nå jobber han som koordinator for organiseringsarbeidet til HK Privat i Danmark.

Tredje håndbok på et år

Boka hans «Fellesskap og forandring. Praktisk fagforeningsarbeid som skaper engasjement» ble nylig lansert i Norge. Det er den tredje håndboka for tillitsvalgte som har kommet ut i Norge i løpet av det siste året. I fjor høst kom boka «Tillitsvalgt. Håndbok i organisasjonsarbeid», skrevet av Jonas Bals og Helga Pedersen. I år ble også Boye Ullmanns «Håndbok for tillitsvalgte» utgitt.

De tre bøkene utfyller hverandre, tror forfatter og rådgiver i LO Jonas Bals. Han mener det er et behov for litteratur som gir tillitsvalgte og organisasjonsarbeidere konkrete verktøy.

– Hvis ikke folk vet hvordan de skal drive organisasjonene sine, så blir de heller ikke deltakere på ordentlig. Det å være medlem skal ikke bare bestå i å betale kontingent, gå på et møte, bli begeistret og klappe. Du skal være med på beslutningene. Det er jo det vi vil med demokratiet, sier Bals.

ENGASJERE: Dagens nordiske arbeidstakere trenger å føle hva det vil si å kjempe for noe, mener danske Esben Nöel Hjort (t.v.). Han og Jonas Bals mener fagbevegelsen må bli flinkere til å få medlemmene til å delta aktivt.

ENGASJERE: Dagens nordiske arbeidstakere trenger å føle hva det vil si å kjempe for noe, mener danske Esben Nöel Hjort (t.v.). Han og Jonas Bals mener fagbevegelsen må bli flinkere til å få medlemmene til å delta aktivt.

Sissel M. Rasmussen

Relasjoner og sak engasjerer

Mer fellesskap og mindre byråkrati. Det er hva fagforeningene trenger nå, skal vi tro den danske forfatteren. I boka beskriver Hjort hvordan relasjoner og fokus på konkrete saker gjør folk mer engasjert. I motsetning til å skulle overbevise dem med abstrakte idealer og teori.

– Jeg tror det er veldig vanskelig å forklare hva en fagforening er. Vi må få folk til å merke hva det vil si å kjempe for noe, sier Hjort.

Da vil de også se verdien av fellesskapet tydeligere, mener han.

Selvgjort er velgjort

Noen fagforeninger er mest opptatt av å verve medlemmer med premier eller ulike medlemsfordeler, skriver Hjort. Andre kan ha fokus på å rekruttere folk rundt enkeltsaker, uten nødvendigvis å trekke dem med i arbeidet. Alle disse kan kanskje skaffe seg mange medlemmer. Men det er ikke sikkert de blir spesielt engasjerte, ifølge forfatteren.

Isteden mener han flere burde jobbe som «organiserende fagforeninger». Disse er ikke bare opptatte av å få nye medlemmer, men også av å få folk med på å gjøre noe.  

I boka forklarer han hvorfor denne måten å drive fagforeningsarbeid på fungerer. Han illustrerer det med den såkalte Ikea-effekten. Den går ut på at vi setter større pris på noe vi har vært med og bygge selv, sammenlignet med noe som andre har ordnet for oss. Enten det gjelder en Ikea-hylle eller bedre vilkår på jobb.

Tøffere å være tillitsvalgt

Vervet som tillitsvalgt kan oppleves tøffere i dag enn for bare noen år siden. Det tror både Bals og Hjort. Holdningen til fagforeninger og hardere konkurranse i flere bransjer kan være noe av forklaringen, ifølge Bals. I tillegg til at mange virksomheter har blitt mer profesjonalisert, med egne jurister.

– Der du før forhandlet med sjefen, kommer det en advokat i tillegg. Da må fagbevegelsen ruste opp de tillitsvalgte til å kunne snakke advokatspråket. Men hvis de bare gjør det, graver vi vår egen grav. Vi må holde fast på at dette også handler om forhandlinger og medlemsdemokrati, ikke bare juss, sier Bals.

Profesjonaliseringen på både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden har gjort at fagforeningene har beveget seg bort fra kjerneoppgaven, mener Hjort.

– Vi har selv vært med på å ta ifra medlemmene muligheten for å løse ting på arbeidsplassen. Nettopp fordi vi har satt så mange ting i system, sier han.

Derfor slår han nå slå et slag for godt, gammeldags fagforeningsarbeid. 

cathrine@lomedia.no

10 grunnprinnsipper for organiserende fagofreninger

1. I en organiserende fagforening er
relasjoner viktigere enn regler.

2. Det er fellesskapet som er forutsetningen for fagforeninga – ikke omvendt.

3. I en organiserende fagforening lytter man mer enn man snakker.

4. Hvis dere vil finne ut hva dere skal jobbe med, spør medlemmene og mulige medlemmer.

5. Styrke er ikke noe man automatisk har. Man må bygge styrke og vedlikeholde den hele tida.

6. For å kunne endre holdninger, må du først skape handlinger.

7. Du skal involvere istedenfor å informere.

8. Du bygger ikke opp andres kapasitet ved å gjøre tinga for dem.

9. Du får ikke med deg folk når du slår dem i hodet med fakta. Du får med deg folk ved å aktivere følelsene deres.

10. Organisering er lagsport, og godt lederskap er nøkkelen til å få laget til å fungere.

Kilde: Esben Nöel Hjort, «Fellesskap og forandring. Praktisk fagforeningsarbeid som skaper engasjement»

Tre håndbøker for tillitsvalgte

«Fellesskap og forandring. Praktisk fagforeningsarbeid som skaper engasjement»
Esben Nöel Hjort
Gyldendal Akademisk

Gyldendal

«Håndbok for tillitsvalgte»
Boye Ullmann
Håndslag forlag

Faksimile av boka

«Tillitsvalgt. Håndbok i organisasjonsarbeid»
Jonas Bals og Helga Pedersen
Res Publica

Res Publica

16.05.2023