JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Bedrifter kutter i egenmeldingsdager

EGENMELDING:

Bedrifter kutter i egenmeldingsdager

Eirik Dahl Viggen

Mens IA-avtalen oppfordrer arbeidsgivere til å gi ansatte flere egenmeldingsdager, går mange arbeidsgivere motsatt vei. Nå foreslår et utvalg å gi flere egenmeldingsdager til alle.

– Vi ser gang på gang at de bedriftene som bruker avtalen aktivt, får ned sykefraværet, sier rådgiver i LO, Gry Gundersen.

Å arbeide i en virksomhet med IA-avtale øker sannsynligheten for å bli værende i jobb, og for å komme tilbake i jobb etter lengre sykefravær. Det viser en ny studie fra STAMI og Oslo universitetssykehus, hvor det er kartlagt nesten 190.000 personer med sykefravær.

Men ifølge HR-selskapet Simployer hersker det mye forvirring i bedriftene om hvordan IA-avtalen skal praktiseres etter 2019.

IA står for «inkluderende arbeidsliv», og mange arbeidsplasser har hatt en lokal samarbeidsavtale for å fremme inkludering og redusere sykefravær på jobben.

Frem til 2019 var det sånn at virksomheter som hadde en lokal IA-avtale, hadde en ordning med utvidet rett til egenmelding. Mens «standardregelen» er at ansatte kan bruke egenmelding opptil tre kalenderdager om gangen, kunne ansatte i IA-bedrifter levere egenmelding på inntil åtte kalenderdager sammenhengende og totalt 24 dager i året.

Dagens IA-avtale har ikke samme ordning. Dermed er det flere arbeidsgivere som kutter i antallet egenmeldingsdager, ifølge Simployer.

Kutter i egenmeldingsdager

Juridisk rådgiver i Simployer, Karoline Amundsen Dystebakken, sier at hun får flere henvendelser enn tidligere angående egenmeldingsdager. Ifølge Dystebakken er det flere av virksomhetene som tidligere hadde utvidet egenmeldingsrett, som nå ønsker å redusere fra åtte til tre dager. Flere begrunner det med at de ikke lenger er noen IA-bedrift, og at de derfor ikke har noen plikt til å ha åtte egenmeldingsdager.

I fjor fikk Simployer 382 henvendelser vedrørende egenmelding. Hittil i år er tallet 183, og det kan tyde på at vi kan få over 500 spørsmål i år.

– Det gir et bilde på at vi snakker med mange arbeidsgivere, HR-ledere og lønnsmedarbeidere om egenmelding, opplyser Dystebakken.

IA-avtalen gjelder

En utbredt misforståelse er at IA-avtalen ikke gjelder lenger, forteller LO-rådgiver Gry Gundersen. Men IA-avtalen gjelder fortsatt. Avtalen fra 2019 har blitt videreført av regjeringen og partene i arbeidslivet fram til 2024, forteller hun.

– Der oppfordrer man partene til å bruke IA-avtalen for å få ned sykefraværet, sier Gry Gundersen.

VIRKER: – Vi ser helt klart at IA-avtalen får ned sykefraværet i de bedriftene som bruker avtalen aktivt, sier rådgiver i LO, Gry Gundersen.

VIRKER: – Vi ser helt klart at IA-avtalen får ned sykefraværet i de bedriftene som bruker avtalen aktivt, sier rådgiver i LO, Gry Gundersen.

Jan-Erik Østlie

Det nye med dagens IA-avtale, er at den skal gjelde for hele arbeidslivet. Det stilles ikke noe krav om lokal IA-avtale. Dermed er det heller ingen klar forskjell mellom IA-bedrifter og ikke IA-bedrifter.

Der alle ansatte i IA-bedrifter tidligere fikk utvidet rett til egenmelding, er denne automatiske retten nå borte. Men man må ikke ha IA-avtale på arbeidsplassen for å benytte utvidet egenmelding. Det er noe alle virksomheter kan avtale.

Plikt til å drøfte

I 2019 ble det innført en plikt for arbeidsgiver til å drøfte om det skal gis utvidet egenmeldingsrett. Det betyr ikke en plikt til å innføre dette, men en plikt til å drøfte det med de tillitsvalgte, forteller Karoline Amundsen Dystebakken.

– Mitt inntrykk er at de færreste har fått med seg denne plikten, eller gjennomfører drøftingen, sier Dystebakken.

IA-avtalen oppfordrer virksomhetene til å bruke utvidet egenmeldingsordning, enten de har hatt dette tidligere eller ikke. Dystebakken poengterer at å få ned sykefravær handler om god ledelse og åpenhet mellom arbeidstakere, fagforeninger og arbeidsgivere.

– Jeg har ingen tro på at det er et utbredt misbruk av egenmeldinger. Flere mulige egenmeldinger gir ikke rett til å bruke dem alle sammen. Og vi vet også at sykemeldinger skrives for andre ting enn skader og sykdom. I virksomheter der fraværet «skurrer», må arbeidsgiver ta tak i det. En sykemelding avhjelper ikke det, sier Dystebakken.

Usikkerhet: Det er flere arbeidsgivere og HR-avdelinger enn tidligere som spør om praktisering av egenmeldinger, og om IA-avtalen fortsatt gjelder, sier juridisk rådgiver i Simployer, Karoline Amundsen Dystebakken.

Usikkerhet: Det er flere arbeidsgivere og HR-avdelinger enn tidligere som spør om praktisering av egenmeldinger, og om IA-avtalen fortsatt gjelder, sier juridisk rådgiver i Simployer, Karoline Amundsen Dystebakken.

Simployer

Foreslår flere egenmeldingsdager

I slutten av april leverte et ekspertutvalg, «Gjennomgang av allmennlegetjenesten», en omfattende utredning på 376 sider til regjeringen. Her foreslår utvalget å utvide egenmeldingsperioden til 16 dager.

Dystebakken i Simployer mener det er et godt forslag. Hun påpeker at mange arbeidstakere tvinges til å oppsøke fastlegen for helt vanlige sykdomstilfeller, som forkjølelse, i dag fire av sykefraværet. Det fører ofte til sykemelding, mens arbeidstaker ofte bare trenger en ekstra dag hjemme.

– Vi er kjent med at dette fører til frustrasjon, ikke bare hos fastlegene, men også hos arbeidsgiverne. Det er fordi det hemmer dialogen som er grunnleggende ved ethvert sykefravær, sier hun.

Også LO er positiv til å utvide egenmeldingsordningen for arbeidstakere, sier Gry Gundersen. Det LO ikke er enig i, er at ekspertutvalget anbefaler at det lovfestes at arbeidstaker må bruke opp egenmeldingsdagene før sykmelding kan benyttes.

– Arbeidstakere vil miste all fleksibilitet med en slik ordning, og risikerer blant annet å bruke opp egenmeldingsdagene i starten av det som kan være et lengre sykefraværsløp. Legene må gjerne oppfordre pasienter til å benytte egenmeldingsdager ved for eksempel forkjølelse og lignende. Men vi støtter altså ikke et krav om at egenmeldingsdager må benyttes før sykmelding, opplyser Gundersen.

trond@lomedia.no

IA-avtalen

IA-avtalen har som mål å redusere sykefraværet og frafallet fra arbeidslivet, og skape et bedre og mer inkluderende arbeidsliv for alle.

Den første IA-avtalen ble inngått i 2001, som en del av trepartssamarbeidet mellom regjeringen og partene i arbeidslivet.

Dagens IA-avtale gjelder ut 2024.

Visste du at...?

Arbeidsgiver har plikt til å drøfte antall egenmeldingsdager med de tillitsvalgte.

Tre spørsmål og svar om egenmelding

1. Hva er egenmelding?

Som arbeidstaker kan du med en egenmelding selv melde fra til arbeidsgiver om sykefravær – uten å legge fram noen legeerklæring.

2. Hvor mange egenmeldingsdager kan jeg bruke?

I utgangspunktet sier Folketrygdloven §8-24 at du kan benytte egenmelding for opptil tre kalenderdager om gangen. Men dette er et minimumskrav. Den samme paragrafen slår fast at arbeidsgiver kan gi rett til å bruke egenmelding utover tre dager, og at arbeidsgiver har plikt til å drøfte dette med de tillitsvalgte.

3. Vi har IA-avtale. Gir det rett til flere egenmeldingsdager?

En avtale om inkluderende arbeidsliv på arbeidsplassen gir ingen automatisk rett til flere egenmeldingsdager. Men i virksomheter både med og uten IA-avtale har arbeidsgiver plikt til å drøfte egenmeldingsordningen med de tillitsvalgte.
I IA-avtalen som er avtalt mellom partene sentralt, står det at virksomheter som tidligere har hatt utvidet egenmelding kan og bør fortsette med det. Og virksomheter som i dag ikke har utvidet egenmelding, oppfordres til å vurdere dette. 

16.05.2023